Privacy Policy

Privacy Policy van Qualis IT Consultancy

Dit privacybeleid beschrijft hoe Qualis IT Consultancy, handelend onder de naam Bee's Qualis vof, informatie verzamelt, gebruikt en beschermt wanneer u onze diensten gebruikt, onze website bezoekt of op andere wijze met ons in contact treedt. Wij nemen uw privacy serieus en doen er alles aan om uw persoonlijke informatie te beschermen. Lees dit beleid zorgvuldig door om te begrijpen hoe wij uw persoonlijke gegevens behandelen.

1. Verzamelde Informatie

1.1 Wij verzamelen persoonlijke gegevens zoals uw naam, bedrijfsnaam, contactgegevens, IP-adres en andere informatie die u vrijwillig verstrekt via onze website, e-mail of telefonisch contact.

1.2 Wij verzamelen ook niet-persoonlijke informatie zoals browsertype, besturingssysteem en bezochte pagina's om onze website en diensten te verbeteren.

2. Gebruik van Informatie

2.1 Wij gebruiken de verzamelde informatie om onze diensten te leveren, uw vragen te beantwoorden, u op de hoogte te houden van onze diensten en aanbiedingen, en om onze website te verbeteren.

2.2 Uw gegevens worden niet verkocht, verhuurd of gedeeld met derden, behalve zoals hierin beschreven of zoals wettelijk vereist.

3. Beveiliging van Gegevens

3.1 Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.

4. Cookies en Vergelijkbare Technologieën

4.1 Onze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om uw browse-ervaring te verbeteren. U kunt het gebruik van cookies beheren via de instellingen van uw webbrowser.

5. Uw Rechten

5.1 U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, over te dragen of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan.

5.2 Als u vragen heeft over onze gegevensverwerking of als u uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via [e-mailadres].

6. Bewaartermijn van Gegevens

6.1 Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang als nodig is voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

7. Derden

7.1 Wij kunnen derden inschakelen om bepaalde diensten namens ons uit te voeren. Deze derden hebben alleen toegang tot persoonlijke informatie die nodig is voor het uitvoeren van hun taken en mogen deze informatie niet voor andere doeleinden gebruiken.

8. Wijzigingen in het Privacybeleid

8.1 Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

9. Contactgegevens

9.1 Voor vragen over dit privacybeleid of voor het uitoefenen van uw rechten kunt u contact met ons opnemen via:

  • Naam bedrijf: Qualis IT Consultancy
  • Postbus 36241, 1020ME Amsterdam
  • Info@qitconsult.nl
  • 0686111494
  • www.qitconsult.nl